Paintball

zábava pro každého – paintball

Jedná se o venkovní arénu v obci Kšely. Mlýn Uhlíkov kde se celý areál nachází je tiché zákoutí, kde můžete hulákat až do rána, a přitom Vám poskytne naprosté soukromí pro Vaší zábavu.

A teď pár informací:

1.Dejte dohromady partu. (6 – 20 osob).
2. Objednejte
3. Přijeďte a užijte si pohodu, adrenalin, zábavu s přáteli, nebo vyřešte své pracovní třenice formou bezvadného adrenalinového teambuildingu 💪💪.
4. Po boji se zrelaxujte.

…. plavky sebou…. máme bazén!

A co za to?
1.os/ 1 hod. / – 250 Kč 
Kompletní ochrana v ceně.

Jinak jsme lidi, a vždycky se dohodneme.

Kulička na paintball vyjde běžně na 1,8 Kč / ks. Při vyšším počtu sleva.

A Co za to dostanete?
Krásné přírodní hřiště, atraktivní zbraně, pohodový osobní přístup, rozhodčího do hřiště, výběr z mnoha scénářů & a klidovou zónu s bazénem a občerstvením.

Možno objednat na víkend, týden, měsíc…… Doporučujeme objednat společně s důstojnickým klubem!

Nabízíme také možnost realizace hry ve Vašich prostorech – hřiště vezmeme s sebou. Pro tuto možnost nás kontaktujte a nějak se dohodneme.

pravidla

S níže uvedenými bezpečnostními a všeobecnými pravidly jste povinni se před započetím hry seznámit a podepsat prohlášení o odpovědnosti. Jakkoliv je paintball bezpečná hra, stále vám hrozí nebezpečí úrazu. Snažte se při hře nepřeceňovat vlastní schopnosti a dbejte na zdraví všech zúčastněných. Stále jde přeci jen o hru, zdravotní následky vám mohou zůstat do konce života.

  • Ochrana zdraví je vždy na prvním místě
  • Každý hráč hraje na vlastní riziko
  • Hráči na hřiště vstupují v odpovídajícím oblečení
  • Do hry je zakázáno nosit nože, pyrotechnické výrobky a jiné nebezpečné a zdraví ohrožující prostředky
  • Fyzický kontakt mezi hráči je zakázán
  • Všichni hráči a další přítomné osoby jsou povinny řídit se pokyny organizátorů

Na hru je možné používat pouze paintballové zbraně splňující zákonné podmínky. Mimo hrací prostor musí být zbraň řádně zajištěna a hlavně všech zbraní musí směřovat k zemi. Hranice hrací a zkušební zóny určuje pořadatel. Zbraně se smí nabíjet pouze originálními kuličkami.  

Na hřišti a všude tam, kde hrozí zásah paintballovou kuličkou, musí hráč a další přítomné osoby po celou dobu hry nosit na tváři ochrannou masku 

Střelba je povolena jen na hřišti a v průběhu hry, nebo na místech, které byly provozovatelem určeny k testování a vybíjení zbraní

Hráč nesmí být na hřišti pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek. Kouření v lese je zakázáno. 

Každý hráč je povinen znát a za všech okolností dodržovat uvedená bezpečnostní pravidla. Při hrubém porušení těchto pravidel je organizátor oprávněn hráče vyloučit z průběhu celé hry bez nároku na vrácení základní ceny 

Každý hráč se zúčastňuje hry na vlastní nebezpečí. Vědom si veškerého nebezpečí je před započetím hry povinen podepsat prohlášení, v němž hráč na sebe bere celé riziko hry. Toto prohlášení je povinen podepsat každý hráč před začátkem hry, bez výjimky. Před podepsáním si prohlášení pečlivě přečtěte!

kontakt

Pro více informací volejte nebo pište:

galerie